NecSys Support Center


RO: Pentru a simplifica cererile de asistență și pentru a vă servi mai bine, utilizăm un sistem de bilete de asistență. Fiecărei solicitări de asistență i se atribuie un număr unic de bilet pe care îl puteți utiliza pentru a urmări progresul și răspunsurile online. Pentru referință, vă oferim arhive complete și istoric al tuturor solicitărilor dvs. de asistență. Pentru a trimite un bilet este necesară o adresă de e-mail validă.

EN: In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address is required to submit a ticket.